Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:214821
Kategória:AAB
Autor:Hlebová Bibiána (100%)
Názov:Reflexia o postave so znevýhodnením v literatúre pre deti a mládež III [print] : (o emocionálnom prežívaní inakosti rómskych postáv)
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:160 s.
ISBN:978-80-555-2504-4
Ohlas:[6] 2022. KRAUTER, Michal. O inakosti v literatúre pre deti a mládež. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá [online], ISSN 2644-6472. 2022 [cit. 2023-01-11], roč. 4, č. 1, s. 77-79. Dostupný na internete <https://www.stredoeuropskepohlady.fss.ukf.sk/wp-content/uploads/2022/07/SP_2022_01_11_Krauter_recenzia.pdf>
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060