Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Lizáková Ľubomíra (70%)
Autor:Novotná Zuzana (10%)
Autor:Grešš Halász Beáta (10%)
Autor:Horanská Valéria (10%)
Názov:Spokojnosť pacientov v ambulanciách chirurgickej jednodňovej zdravotnej starostlivosti [print]
Zdroj:Zdravotnícke listy [print, elektronický dokument] : vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 3. - Trenčín, (2020), s. 69-73
ISSN:1339-3022. - ISSN 2644-4909