Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:213525
Kategória:AAB
Autor:Rusňák Radoslav (100%)
Názov:Reflexie o postave so znevýhodnením v literatúre pre deti a mládež II [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:102 s.
ISBN:978-80-555-2509-9
Ohlas:[4] 2021. TIMKOVÁ LAZUROVÁ, Anna. Obraz inakosti vo vybraných súčasných poviedkových textoch (s akcentom na rómsku problematiku). In (Po)etika umeleckej tvorby pre deti a mládež : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Éthos a poésis v umeleckej tvorbe pre deti a mládež, organizovanej pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prof. PhDr. Zuzany Stanislavovej, CSc. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 149. ISBN 978-80-555-2756-7.
Ohlas:[6] 2022. KRAUTER, Michal. O inakosti v literatúre pre deti a mládež (recenzia). In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, ISSN 2644-6367. 2022, roč. 4, č. 1, s. 77-79.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:040
Oblasť výskumu:020