Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:212493
Kategória:AAB
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Rozsah:224 s.
ISBN:978-80-555-2522-8
Ohlas:[6] 2020. KOČIŠOVÁ, Renáta. Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. Slávka Kopčáková. FF PU v Prešove. ISBN 978-80-555-2522-8, 225 s. Opera Philosophica 20202-8. In Hudobný život : print, elektronický dokument, ISSN 1335-4140; 0323-133X; 2729-7586. Bratislava, 2020, Roč. 52, č. 11, s. 39-39.
Ohlas:[2] 2020. FULKA, Vladimír. Adorno v Československu: hudba, teória, estetika. In ESPES : elektronický dokument, ISSN 1339-1119. Prešov, 2020, Roč. 9, č. 2, s. 3-22. WOS:000788514500001. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/182>
Ohlas:[6] 2021. BELIČOVÁ, Renáta. Slávka Kopčáková: Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. In Musicologica slovaca : print, ISSN 1338-2594. Bratislava, 2021, Roč. 12, č. 1, s. 125-128.
Ohlas:[6] 2021. MAKKY, Lukáš. Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. In ESPES : elektronický dokument, ISSN 1339-1119. Prešov, 2021, Roč. 10, č. 1, s. 135-138. WOS:000788551800013. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/issue/view/19>
Ohlas:[3] 2021. TIMKO, Tomáš. Skúsenosť s umením ako nevyhnutná podmienka pri dosahovaní akademickej excelentnosti doktorandov umenovedných odborov a estetiky. In Tereza Buchtová, Vlado Balaban, Dana Cibáková, Tomáš Čech: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 16 : elektronický dokument. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 420-425. ISBN 978-80-244-6011-6; 978-80-244-6010-9.
Ohlas:[2] 2020. MAKKY, Lukáš. What makes things banal?. In Espes : elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku, ISSN 1339-1119. 2020, roč. 9, č. 2, s. 94-104. WOS:000788514500010.
Ohlas:[4] 2022. TIMKO, Tomáš. Špecifiká estetickej recepcie vizuálnej a auditívnej umeleckej produkcie vo verejnom priestore. In Súradnice estetiky, umenia a kultúry 7 [online] : verejný priestor v kontextoch estetiky, umeleckej teórie a umeleckej praxe. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, 2022 [cit. 2023-02-02], s. 150, 156. ISBN 978-80-555-2996-7. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kusnirova2>
Ohlas:[4] 2023. SLÁVIKOVÁ, Zuzana. Umenie ako poznanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity Prešov, 2023, s. 225. ISBN 978-80-555-3086-4.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040