Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:212493
Kategória:AAB
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Rozsah:224 s.
ISBN:978-80-555-2522-8
Ohlas:[6] KOČIŠOVÁ, Renáta 2020. Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. Slávka Kopčáková. FF PU v Prešove. ISBN 978-80-555-2522-8, 225 s. Opera Philosophica 20202-8. In Hudobný život : print, elektronický dokument, ISSN 1335-4140; 0323-133X. Bratislava, 2020, Roč. 52, č. 11, s. 39-39.
Ohlas:[4] FULKA, Vladimír 2020. Adorno v Československu: hudba, teória, estetika. In ESPES : elektronický dokument, ISSN 1339-1119. Prešov, 2020, Roč. 9, č. 2, s. 3-22. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/182>
Ohlas:[6] BELIČOVÁ, Renáta 2021. Slávka Kopčáková: Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. In Musicologica slovaca : print, ISSN 1338-2594. Bratislava, 2021, Roč. 12, č. 1, s. 125-128.
Ohlas:[6] MAKKY, Lukáš 2021. Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. In ESPES : elektronický dokument, ISSN 1339-1119. Prešov, 2021, Roč. 10, č. 1, s. 135-138. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/issue/view/19>