Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Rozsah:224 s.
ISBN:978-80-555-2522-8
Ohlas:[6] KOČIŠOVÁ, Renáta. Aktuálne otázky hudobnej estetiky 20. a 21. storočia. Slávka Kopčáková. FF PU v Prešove. ISBN 978-80-555-2522-8, 225 s. Opera Philosophica 20202-8. In Hudobný život : jediný odborný mesačník pre klasickú hudbu a jazz na Slovensku. Bratislava, 2020, Roč. 52, č. 11, s. 39-39.
Ohlas:[4] FULKA, Vladimír. Adorno v Československu: hudba, teória, estetika. In ESPES : Elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku : Electronic Magazine of the Society for Aesthetics in Slovakia : Journal of Society for Aesthetics in Slovakia and Institute of Aesthetics and Art Culture. Prešov, 2020, Roč. 9, č. 2, s. 3-22. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/182>