Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Kiseľáková Dana (50%)
Autor:Šofranková Beáta (50%)
Názov:Moderný finančný manažment podnikateľských subjektov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2020
Rozsah:279 s.
ISBN:978-80-8165-403-9
Ohlas:[4] STEINER, Martin, RAMHARTER, Peter M., BENKOVÁ, Eva. Financovanie inovatívneho inžinierskeho výrobku z pohľadu inžinierskeho riadenia MSP. In Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 146-161. ISBN 978-80-555-2582-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kiselakova5>
Ohlas:[4] FILIP, Paulina. Diversification forms of capital as of modern methods of improving enterprise performance on global market. In Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 52-59. ISBN 978-80-555-2582-2. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kiselakova5>