Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:206801
Kategória:AAB
Autor:Fedorko Vladimír (100%)
Názov:Prosociálnosť a aspekty prosociálneho správania v dimenziách učiteľa materskej školy [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Rozsah:211 s.
ISBN:978-80-555-2540-2
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/FedorkoV6
Ohlas:[3] 2020. LITWORA, Krystyna. Realizacja specjalnych potrzeb edukacy jnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znacną – konteksty: pracy, obszarów dostosowania i trendów na pierwszym etapie nauczania. In Anna Klim-Klimaszewska, Iveta Scholtzová, Renáta Bernátová, Rita Makarskaite-Petkevičiene: Współczesne idee w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : print. 1. vyd. Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badaň literackich im. Franciszka Karpinskiego, 2020, s. 373-388. ISBN 978-83-66597-00-6.
Ohlas:[3] 2020. KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna, SCHOLTZOVÁ, Iveta, BERNÁTOVÁ, Renáta et al. Współczesne idee w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 1. vyd. Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badaň literackich im. Franciszka Karpinskiego, 2020, 557 s. ISBN 978-83-66597-00-6.
Ohlas:[5] 2021. SLOVÁČEK, Matej. Prosociálnosť a aspekty prosociálneho správania v dimenziách učiteľa materskej školy – vedecká monografia. In e-Pedagogium : print, elektronický dokument, ISSN 1213-7758; 1213-7499. Olomouc, 2021, Roč. 21, č. 1, s. 89-91.
Ohlas:[3] 2021. PODHÁJECKÁ, M., GERKA, V. Problémové správanie dieťaťa predškolského veku a pedagogické pôsobenie. In Princípy predškolskej pedagogiky. Dieťa predškolského veku v centre pozornosti predškolskej výchovy a vzdelávania. 1. vyd. Siedlce : Institut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2021, s. 173. ISBN 978-83-66597-30-3.
Ohlas:[4] 2021. SLOVÁČKOVÁ, Dominika. Eko-pravidlá – výchova k lepšej budúcnosti=Eco-rules – education for a better future. In Zober ma von II. : možnosti outdoorovej edukácie v predprimárnej edukácii. Kremnica : INAK, 2021, s. 109. ISBN 978-80-973854-6-0.
Ohlas:[3] 2023. BELEŠOVÁ, Mária. Zastúpenie morálnych prvkov v rozprávkach pre deti. In Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání [online], ISSN 2533-7890. 2023 [cit. 2023-11-27], roč. 20, č. 2 (7), s. 45. Dostupný na internete <https://ojs.cuni.cz/gramotnost/article/view/3148>
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060