Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Pirohová Ivana (50%)
Autor:Lukáč Eduard (50%)
Názov:Druhošancové vzdelávanie v akčných plánoch menej rozvinutých okresov Slovenska [elektronický dokument]
Zdroj:Prohuman [elektronický dokument] : vedecko-odborný interdisciplinárny recenzovaný časopis, zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied : vedecko-odborný internetový časopis
Lokácia:č. 7. - Bratislava, (2020), s. 1-12
ISSN:1338-1415
URL:https://www.prohuman.sk/print/pedagogika/druhosancove-vzdelavanie-v-akcnych-planoch-menej-rozvinutych-okresov-slovenska
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka 2020. Špecifiká súčasného vzdelávania. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : print, ISSN 1336-2232. Ružomberok, 2020, Roč. 19, č. 5, s. 104-109.