Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Skyba Michaela (40%)
Autor:Balogová Beáta (40%)
Autor:Sabolová Fabianová Antónia (20%)
Názov:The school social worker's agenda through the eyes of teachers [print]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Hradec Králové, (2020), s. 266-269
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733
Ohlas:[4] GERŠICOVÁ, Zuzana, PORUBČANOVÁ, Dáša, ANTONIČOVÁ, Irena, ROZVADSKÝ GUGOVÁ, Gabriela. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí stredných odborných škôl. 1. vyd. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020, 128 s. ISBN 978-80-8222-019-6.