Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Skyba Michaela (100%)
Názov:Príklady dobrej praxe v kontexte COVID-19 [elektronický dokument]
Zdroj:Journal Socioterapie [elektronický dokument] : vedecký časopis Inštitútu edukológie a sociálnej práce
Lokácia:Roč. 6, č. 3. - Prešov, (2020), s. 24-32
ISSN:2453-7543
URL:https://www.unipo.sk/public/media/29623/Journal%20socioterapie%20-%20%C5%A1tudentsk%C3%A9%20%C4%8D%C3%ADslo.pdf