Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Džubinská Andrea (20%)
Autor:Rodríguez Fernández J. (16%)
Autor:Reiffers Marián (16%)
Autor:Espeso Jose Ignacio (16%)
Autor:Varga Rastislav (16%)
Autor:Goméz Sal José Carlos (16%)
Názov:Disappearance of Magnetic Transition in (Ce,Gd)Ni-5 System [print]
Zdroj:Acta Physica Polonica A [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 137, č. 5. - Varšava, (2020), s. 760-763
ISSN:0587-4246. - ISSN 1898-794X