Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Čech Vladimír (33%)
Autor:Gregorová Bohuslava (15%)
Autor:Krokusová Juliana (10%)
Autor:Košová Vladislava (7%)
Autor:Hronček Pavel (15%)
Autor:Molokáč Mário (15%)
Autor:Hlaváčová Jana (5%)
Názov:Environmentally degraded mining areas of eastern Slovakia as a potential object of geotourism [elektronický dokument]
Zdroj:Sustainability [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 15. - Bazilej, (2020), s. 1-26
ISSN:2071-1050
URL:https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6029