Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:203007
Kategória:AAB
Autor:Balogová Beáta (50%)
Autor:Hamadej Martin (50%)
Názov:Sociálne dôsledky morálky mentálne postihnutého klienta na fungovanie rodiny [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2019
Rozsah:102 s.
ISBN:978-80-555-2340-8
Ohlas:[6] 2020. ŠARIŠSKÁ, Miriama. Beáta Balogová, Martin Hamadej: Sociálne dôsledky morálky mentálne postihnutého klienta na fungovanie rodiny. In Journal Socioterapie : elektronický dokument, ISSN 2453-7543. Prešov, 2020, Roč. 6, č. 1, s. 34-35. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/29623/JS%20FINITO.pdf>
Ohlas:[4] 2020. SABOLOVÁ FABIANOVÁ, Antónia, JAŠKOVÁ, Anna. Význam informácií pri zvyšovaní úrovne reziliencie v náročnej životnej situácii. In Beáta Balogová, Anna Hudecová, Ladislav Vaska: Zdravotná gramotnosť seniora a jeho rodiny : print. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2020, s. 67-73. ISBN 978-80-555-2652-2.
Oblasť výskumu:060