Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Emancipačná a náučná funkcia umeleckého textu [elektronický dokument]
Zdroj:Proudy [elektronický dokument] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU
Lokácia:č. 1. - Brno, (2020), s. 1-10
ISSN:1804-7246
URL:http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2020/1/zemberova_emancipacna_a_naucna_funkcia.php#articleBegin