Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:200501
Kategória:AAB
Autor:Perný Lukáš (100%)
Názov:Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti [print] : dejiny utópií a utopizmu
Vydavateľské údaje:Martin : Matica slovenská, 2020
Rozsah:388 s.
ISBN:978-80-8128-257-7
Ohlas:[6] 2020. MINDÁR, Matej. Kde je hranica utópie a ideológie?. In Slovenské národné noviny : print, ISSN 0862-8823. Martin, 2020, Roč. 35, č. 37, s. 9-9.
Ohlas:[6] 2020. KLENKO, Marián. Teória a dejiny utópií. In Literárny týždenník : print, ISSN 0862-5999. Bratislava, 2020, Roč. 33, č. 31-32, s. 20-20.
Ohlas:[6] 2020. MANDA, Vladimír. LUKÁŠ PERNÝ: Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopismu. Matica slovenská 2020, s. 388. In Philosophica critica : print, ISSN 1339-8970; 2585-7479. Nitra, 2020, Roč. 6, č. 2, s. 91-94.
Ohlas:[6] 2020. DOBROČ, Ivan. Lukáš Perný. Utopisti – vizionári sveta budúcnosti: dejiny utópií a utopizmu. Matica slovenská, Martin 2020. In Slovenské pohľady : print, ISSN 1335-7786. Bratislava, 2020, Roč. 4, č. 12, s. 131-133.
Ohlas:[5] 2020. SIRŮČEK, Pavol. Poučení z dějin utopií jako obrana před liberální dystopií. In Alternativy – časopis Centra strategických a teoretických studií : elektronický dokument. Praha, 2020, č. 8, s. 163-186. Dostupný na internete <https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/alternativy_-_casopis_csts_08_2020n2.pdf>
Ohlas:[4] 2021. GERMUŠKA, Erik. Spoločenské vedy v kontexte aktuálnych výziev k inovatívneho výskumu na Slovensku. In Beáta Balogová, Martin Knurovský, Lenka Pasternáková, Dušan Šlosár: Inovácie v spoločensko-vednom výskume : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 112-118. ISBN 978-80-555-2684-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Knurovsky1>
Oblasť výskumu:020