Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bačinský Tomáš (100%)
Názov:Vzťah výkonovej motivácie a aktívneho učenia sa študentov [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 55-64
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/01/01_2020_06.pdf