Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:200165
Kategória:AAA
Autor:Fertaľová Terézia (70%)
Autor:Ondriová Iveta (30%)
Názov:Demence [print, elektronický dokument] : nefamakologické aktivizační postupy
Vydavateľské údaje:Praha : Grada Publishing, 2020
Rozsah:128 s.
ISBN:978-80-271-2479-4
Ohlas:[4] 2021. OBROČNÍKOVÁ, Andrea, HUDÁKOVÁ, Anna, TKÁČOVÁ, Ľubomíra et al. Potreby človeka z pohľadu ošetrovateľstva. 1. vyd. Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov, 2021, 246 s. ISBN 978-80-555-2695-9.
Ohlas:[4] 2020. MIKUĽÁKOVÁ, Wioletta, MUCHA, Dariusz, TAKÁČ, Peter et al. Fyzioterapia vybraných neurologických ochorení. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 221 s. ISBN 978-80-555-2658-4.
Ohlas:[1] 2020. NEMČÍKOVÁ, M., KATRENIAKOVÁ, Z., DOBRÍKOVÁ, P. et al. Efektívne intervencie pre znižovanie zátaže neformálnych opatrovatelov osôb s demenciou pri Alzheimerovej chorobe: systematický prehľad. In Sociální práce, ISSN 1213-6204. 2020, roč. 20, č. 6, s. 122-140. SCOPUS.
Ohlas:[4] 2021. OBROČNÍKOVÁ, Andrea, HUDÁKOVÁ, A., TKÁČOVÁ, Ľ. et al. Potreby človeka z pohľadu ošetrovateľstva. 1. vyd. Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov, 2021, s. 231. ISBN 978-80-555-2695-9.
Ohlas:[3] 2021. STREJČKOVÁ, Hana. Possibilities of theatrical pedagogy in solving problems of social sphere. In The third annual international symposium "Education and city: Education and quality of living in the city” (Education and city 2020) [online], ISSN 2261-2424. Les Ulis : EDP Sciences - Web of Conferences, 2021 [cit-. 2023-01-11], roč. 98, art. no. 02008. Dostupný na internete <https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/09/shsconf_ec2020_02008.pdf>
Ohlas:[1] 2021. KLEPÁČKOVÁ, O., ČERNÁ, M. Specifika přístupu k onkologickým pacientům s demencí. In Onkologie, ISSN 1802-4475. 2021, roč. 15, č. 3, s. 147-150. SCOPUS.
Oblasť výskumu:180