Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:199806
Kategória:ADF
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Obsahová analýza dokumentov hodnotenia správania detí v reedukačnom centre [elektronický dokument]
Zdroj:Prohuman [elektronický dokument] : vedecko-odborný interdisciplinárny recenzovaný časopis, zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied : vedecko-odborný internetový časopis
Lokácia:Roč. 2020, č. 6. - Bratislava, (2020), s. 1-9
ISSN:1338-1415
URL:https://www.prohuman.sk/pedagogika/obsahova-analyza-dokumentov-hodnotenia-spravania-deti-v-reedukacnom-centre