Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Tobias Gottfried Schröer and his compendium of aesthetics Isagoge in eruditionem aestheticam (1842) [print]
Zdroj:Kultúrne dejiny [print]
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Ružomberok, (2020), s. 6-33
ISSN:1338-2209
Ohlas:[4] FÓRIZS, Gergely. Tobias Gottfried Schröer nemzetkoncepciója. In Fórum társadalomtudományi szemle. Šamorín, 2020, Roč. 22, č. 3, s. 55-68. ISBN 978-80-89978-10-6.
Ohlas:[4] ZUBAL, Pavol. Literárne čítanky T. G. Schröera ako reflexia weimarskej klasiky a tradície literárneho salónu nemeckého romantizmu. In Súradnice estetiky, umenia a kultúry 5 : estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia ľ dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 135-151. ISBN 978-80-555-2516-7; 978-80-555-2517-4. Dostupný na internete <http://Suradnice estetiky - Kopcakova_zbornik_TNR_A5_2010 - 9788055525174.pdf>
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Gramatický spis Tobiasa Gottfrieda Schröera Syntaxis Latina vo vzťahu k jeho náhľadom na estetiku a pedagogiku. In Súradnice estetiky, umenia a kultúry 5 : estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia ľ dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 111-134. ISBN 978-80-555-2516-7; 978-80-555-2517-4.
Ohlas:[1] PETŐCZOVÁ, Janka. The most important sources from the era of pietism related to the history of musical life in the evangelical lutheran church of Levoča/Leutschau. In Hudební věda. Praha, 2020, Roč. 57, č. 4, s. 511-561.