Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Suvák Vladislav (100%)
Názov:Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020
Rozsah:352 s.
ISBN:978-80-8202-122-9
Ohlas:[6] PERNÝ, Lukáš. Umenie žiť podľa Vladislava Suváka. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava, 2020, Roč. 33, č. 25-26, s. 18-18.
Ohlas:[6] FRAŇO, Peter. Vladislav Suvák: Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sókratom a Foucaultom. In Filozofia. Bratislava, 2020, Roč. 75, č. 8, s. 726-730.
Ohlas:[6] KLADEKOVÁ, Laura. Vladislav Suvák: Ars vivendi. In Knihy na dosah. Košice, 2020. Dostupný na internete <https://knihynadosah.sk/vladislav-suvak-ars-vivendi/>
Ohlas:[4] PERNÝ, Lukáš, HAJKO, Dalimír, HOHOŠ, Ladislav. Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020, 388 s. ISBN 978-80-8128-257-7.