Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:196609
Kategória:AAB
Autor:Suvák Vladislav (100%)
Názov:Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020
Rozsah:352 s.
ISBN:978-80-8202-122-9
Ohlas:[6] 2020. PERNÝ, Lukáš. Umenie žiť podľa Vladislava Suváka. In Literárny týždenník : print, ISSN 0862-5999. Bratislava, 2020, Roč. 33, č. 25-26, s. 18-18.
Ohlas:[6] 2020. FRAŇO, Peter. Vladislav Suvák: Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sókratom a Foucaultom. In Filozofia : print, elektronický dokument, ISSN 0046-385X; 2585-7061. Bratislava, 2020, Roč. 75, č. 8, s. 726-730.
Ohlas:[6] 2020. KLADEKOVÁ, Laura. Vladislav Suvák: Ars vivendi. In Knihy na dosah : elektronický dokument, ISSN 2729-7624. Košice, 2020. Dostupný na internete <https://knihynadosah.sk/vladislav-suvak-ars-vivendi/>
Ohlas:[4] 2020. PERNÝ, Lukáš, HAJKO, Dalimír, HOHOŠ, Ladislav. Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020, 388 s. ISBN 978-80-8128-257-7.
Ohlas:[6] 2021. ZELINOVÁ, Zuzana. Vladislav Suvák : Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sókratom a Foucaltom. In Filozofia : print, elektronický dokument, ISSN 0046-385X; 2585-7061. Bratislava, 2021, Roč. 76, č. 7, s. 554-559. WOS CC. Dostupný na internete <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000708061300007>
Ohlas:[4] 2021. KLADEKOVÁ, Laura. V záhrade s priateľmi. In Kabinet pre literatúru a kultúru : elektronický dokument, ISSN 2729-7993. Bratislava, 2021. Dostupný na internete <https://www.casopiskabinet.sk/2021/06/v-zahrade-s-priatelmi>
Ohlas:[4] 2021. MRÁZ, Peter. Interpretácia ako výzva. 1. vyd. Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 2021, 260 s. ISBN 978-80-8200-073-6.
Ohlas:[5] 2021. LABUDA, Pavol. Na ceste k lepšiemu životu. In Filosofický časopis : print, elektronický dokument, ISSN 0015-1831; 2570-9232. Praha, 2021, Roč. 69, č. 2, s. 371-375.
Ohlas:[4] 2021. FRAŇO, Peter. Antické reflexie o pandémii ochorenia COVID-19. In Ostium : elektronický dokument, ISSN 1336-6556; 1339-942X. Trnava, 2021, Roč. 17, č. 1, s. 1-6. Dostupný na internete <https://ostium.sk/language/sk/anticke-reflexie-o-pandemii-ochorenia-covid-19/>
Ohlas:[4] 2021. ŠVIHURA, Lukáš. Umenie života ako estetika inakosti. In Sabína Gáliková Tolnaiová, Ondrej Marchevský, Peter Kyslan, Eugen Andreanský, Slavomír Gálik: Myslieť inak – iné v myslení : print. 1. vyd. Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 2021, s. 197-207. ISBN 978-80-973092-6-8.
Ohlas:[2] 2021. FRAŇO, Peter. Senecov spis O pokoji mysle a pandémia ochorenia Covid-19. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2021, roč. 76, č. 10, s. 780-789. SCOPUS;WOS:000747758300004.
Oblasť výskumu:020