Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:196609
Kategória:AAB
Autor:Suvák Vladislav (100%)
Názov:Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020
Rozsah:352 s.
ISBN:978-80-8202-122-9
Ohlas:[6] PERNÝ, Lukáš 2020. Umenie žiť podľa Vladislava Suváka. In Literárny týždenník : print, ISSN 0862-5999. Bratislava, 2020, Roč. 33, č. 25-26, s. 18-18.
Ohlas:[6] FRAŇO, Peter 2020. Vladislav Suvák: Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sókratom a Foucaultom. In Filozofia : print, elektronický dokument, ISSN 0046-385X; 2585-7061. Bratislava, 2020, Roč. 75, č. 8, s. 726-730.
Ohlas:[6] KLADEKOVÁ, Laura 2020. Vladislav Suvák: Ars vivendi. In Knihy na dosah : elektronický dokument, ISSN 2729-7624. Košice, 2020. Dostupný na internete <https://knihynadosah.sk/vladislav-suvak-ars-vivendi/>
Ohlas:[4] PERNÝ, Lukáš, HAJKO, Dalimír, HOHOŠ, Ladislav 2020. Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020, 388 s. ISBN 978-80-8128-257-7.
Ohlas:[6] ZELINOVÁ, Zuzana 2021. Vladislav Suvák : Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sókratom a Foucaltom. In Filozofia : print, elektronický dokument, ISSN 0046-385X; 2585-7061. Bratislava, 2021, Roč. 76, č. 7, s. 554-559.