Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Hanobik František (100%)
Názov:Sociálna práca s marginalizovanými skupinami [print]
Vydavateľské údaje:Varšava : Wydawnictwo Katedry Filozofii Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie, 2020
Rozsah:83 s.
ISBN:978-83-61087-61-8
Ohlas:[4] BELOVIČOVÁ, Mária. Globálna stratégia svetovej zdravotníckej organizácie na elimináciu hepatitídy B (HBV) a hepatitídy C (HCV). In Zbornik vedeckých prác z inštitucionálneho projektu VŚZaSP BA, DP Michalovce 1/2019. 1. vyd. Michalovce, 2020, s. 11-29. ISBN 978-80-8132-223-5.