Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:196476
Kategória:AAA
Autor:Hanobik František (100%)
Názov:Sociálna práca s marginalizovanými skupinami [print]
Vydavateľské údaje:Varšava : Wydawnictwo Katedry Filozofii Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie, 2020
Rozsah:83 s.
ISBN:978-83-61087-61-8
Ohlas:[4] 2020. BELOVIČOVÁ, Mária. Globálna stratégia svetovej zdravotníckej organizácie na elimináciu hepatitídy B (HBV) a hepatitídy C (HCV). In Mária Belovičová, Peter Vansač, Tatiana Kimáková, Mária Avdičová, Katarína Gazdíková, Pavol Dancák: Zbornik vedeckých prác z inštitucionálneho projektu VŚZaSP BA, DP Michalovce 1/2019 : print. 1. vyd. Michalovce : Detašované pracovisko bl. Metoda D. Trčku, Michalovce, 2020, s. 11-29. ISBN 978-80-8132-223-5.
Ohlas:[4] 2022. URBANOVÁ, A., BELOVIČOVÁ, M. Hepatitída C vo vybraných resocializačných zariadeniach Slovenska. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2022, s. 41. ISBN 978-80-8132-253-2.
Ohlas:[3] 2022. BELOVIČOVÁ, Mária. Elimination of Hepatitis B (HBV) and Hepatitis C (HCV) from the point of view of the world health organization's global strategy. In Social reintegration facilities and chronic Hepatitis C. Kraków : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2022, s. 42. ISBN 978-83-8111-275-8.
Oblasť výskumu:060