Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Novotný Rudolf (40%)
Autor:Novotná Zuzana (40%)
Autor:Andraščíková Štefánia (20%)
Názov:Inappropriate hemodialysis treatment and paliative care [print]
Zdroj:Ethics & Bioethics [print, elektronický dokument] : (in Central Europe)
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Varšava, (2020), s. 48-58
ISSN:1338-5615. - ISSN 2453-7829