Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Duranková Silvia (69%)
Autor:Csanády Alexander (20%)
Autor:Ždiľová Anna (1%)
Autor:Bernasovská Jarmila (5%)
Autor:Buková Alena (5%)
Názov:Effects of lifestyle on physical health in Slovak university students [print, elektronický dokument]
Zdroj:Anthropological Review [print] : The Journal of Polish Anthropological Society
Lokácia:Roč. 83, č. 2. - Varšava, (2020), s. 129-142
ISSN:1898-6773. - ISSN 2083-4594