Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lukáčová Silvia (50%)
Autor:Temiaková Dominika (50%)
Názov:Druhošancové vzdelávanie dospelých odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody na Slovensku [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 167-179
ISSN:1339-3189