Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Kendrová Lucia (50%)
Autor:Mikuľáková Wioletta (15%)
Autor:Hnatová Katarína (10%)
Autor:Andraščíková Štefánia (10%)
Autor:Žultáková Silvia (5%)
Autor:Takáč Peter (5%)
Autor:Peresta Yuriy (5%)
Názov:Comprehensive decongestive therapy as a treatment for secondary lymphedema of the lower extremity and quality of life of women after gynecological cancer surgery [elektronický dokument, print]
Zdroj:Medical Science Monitor [print, elektronický dokument] : international medical journal of experimental and clinical research
Lokácia:Roč. 26. - New York, (2020), s. 1-7
ISSN:1234-1010. - ISSN 1643-3750