Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Poetologické stratégie v krátkej próze [print]
Zdroj:Opera Slavica [print, elektronický dokument] : slavistické rozhledy
Lokácia:Roč. 30, č. 1. - Brno, (2020), s. 29-36
ISSN:1211-7676. - ISSN 2336-4459