Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Hronček Pavel (40%)
Autor:Weis Karol (40%)
Autor:Jesenský Miloš (2%)
Autor:Čech Vladimír (18%)
Názov:Rekonštrukcia a vizualizácia stredovekej a ranonovovekej krajiny na príklade sídelného archetypu tvrdze na sútoku Vadičovského potoka a Kysuce [print, elektronický dokument]
Zdroj:Geographia Cassoviensis [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 14, č. 1. - Košice, (2020), s. 44-63
ISSN:1337-6748. - ISSN 2454-0005