Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Djovčoš Martin (25%)
Autor:Hostová Ivana (25%)
Autor:Perez Emília (25%)
Autor:Šveda Pavol (25%)
Názov:The economies of interlingual intercultural transfer [print, elektronický dokument] : towards a complex picture of translators and interpreters in Slovakia
Zdroj:World Literature Studies [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 1. - Bratislava, (2020), s. 45-66
ISSN:1337-9690. - ISSN 1337-9275
URL:http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/WOS:000531819200005
Ohlas:[4] ZAHORÁK, Andrej. Analýza originálnej a dabingovej verzie audiovizuálneho diela pre detského recipienta. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 43-44, s. 133-134.