Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:180791
Kategória:AAB
Autor:Korečko Jaroslav (50%)
Autor:Suhányiová Alžbeta (50%)
Názov:História, vývoj a regulácia daňového systému v Slovenskej republike [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2019
Rozsah:150 s.
ISBN:978-80-8165-379-7
Ohlas:[6] 2020. VRAVEC, Ján. Recenzia vedeckej monografie: História, vývoj a regulácia daňového systému v Slovenskej republike. In Alžbeta Suhányiová, Ladislav Suhányi, Veronika Fenyves, Alžbeta Suhányiová, Jaroslav Korečko: Vedecká mozaika 2020 : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2020, s. 275-276. ISBN 978-80-8165-415-2.
Ohlas:[4] 2020. JUSKOVÁ, Mária. Podmienky pre uplatnenie nezdaniteľných časti základu dane u fyzických osôb. In Alžbeta Suhányiová, Ladislav Suhányi, Veronika Fenyves, Alžbeta Suhányiová, Jaroslav Korečko: Vedecká mozaika 2020 : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2020, s. 49-59. ISBN 978-80-8165-415-2.
Ohlas:[4] 2023. MIŠKUFOVÁ, Marta. Účtovníctvo pre manažérov. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2023, s. 102. ISBN 978-80-8165-515-9.
Oblasť výskumu:080