Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:178749
Kategória:AAA
Autor:Hanobik František (100%)
Názov:Dôležitosť a nezastupiteľnosť seniorov v každom spoločenskom zriadení [print]
Vydavateľské údaje:Varšava : Europejskie kolegium edukacji, 2020
Rozsah:107 s.
ISBN:83-89884-08-9
Ohlas:[4] 2020. KUZYŠIN, Bohuslav, SCHAVEL, Milan, LIPCZYNSKI, Andrzej. Špecifiká supervízie v sociálno-právnej ochrane detí. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 131 s. ISBN 978-80-555-2543-3.
Oblasť výskumu:060