Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:176297
Kategória:AAB
Autor:Mojzeš Marcel (100%)
Názov:Svätosť ako prameň spirituality [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019
Rozsah:79 s.
ISBN:978-80-555-2380-4
Ohlas:[4] 2020. ŠTURÁK, Peter. Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič OSBM a jeho spiritualita ako vzor pre duchovný život kňazov a veriacich. In Fragmenty – veda a život : jubilejná kniha pri sedemdesiatinách kňaza prof. ThDr. Vojtecha Boháča, PhD. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, s. 83. ISBN 978-80-555-2549-5.
Oblasť výskumu:020