Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Miller Justin Jay (5%)
Autor:Poklembová Zuzana (85%)
Autor:Grise-Owens Erlene (5%)
Autor:Bowman Abagail (5%)
Názov:Exploring the self-care practice of social workers in Slovakia: How do they fare? [print]
Zdroj:International social work [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 63, č. 1. - Londýn, (2020), s. 30-41
ISSN:0020-8728. - ISSN 1461-7234
Ohlas:[4] SABOLOVÁ FABIANOVÁ, Antónia, BALOGOVÁ, Beáta, MYDLÍKOVÁ, Eva. Reziliencia ako koncept sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta, 2020, 79 s. ISBN 978-80-555-2651-5.
Ohlas:[4] KNUROVSKÝ, Martin, BALOGOVÁ, Beáta. Výskum v oblasti Self-care u sociálnych pracovníkov s dôrazom na všímavosť z pohľadu integrovaného výskumu. In Inovácie v spoločensko-vednom výskume. 1. vyd. Prešov, 2021, s. 43-49. ISBN 978-80-555-2684-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Knurovsky1>