Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babjáková Jaroslava (80%)
Autor:Kačmárová Monika (20%)
Názov:Socioekonomický status, sociometrický status a vybrané sociodemografické premenné ako prediktory subjektívne hodnotenej kvality života [elektronický dokument]
Zdroj:Kvalita života 2019 [elektronický dokument] : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Lokácia:s. 38-49
ISBN:978-80-555-2404-7
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1