Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:175442
Kategória:AAB
Autor:Petríková Martina (100%)
Názov:Metamorfózy rozprávky o smrti [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : ARThur, 2019
Rozsah:156 s.
ISBN:978-80-8207-040-1
Ohlas:[3] 2020. PRŠOVÁ, Eva. Motív smrti ako súčasť obrazu o svete v literatúre pre deti a mládež. In Inskrypcje : elektronický dokument, ISSN 2300-3243. Siedlce, 2020, Roč. 8, č. 2, s. 109-121. Dostupný na internete <https://ikribl.files.wordpress.com/2021/01/inskrypcje-2_20.pdf>
Ohlas:[4] 2021. RUSŇÁK, Radoslav, BACHUROVÁ, Tatiana, ŽEMBEROVÁ, Viera et al. Tematika straty, smrti a bolesti v literatúre pre deti a mládež a jej didaktická interpretácia v primárnom vzdelávaní. 1. vyd. Prešov : Pedagogická fakulta, 2021, 172 s. ISBN 978-80-555-2683-6.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:010