Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:169903
Kategória:AAB
Autor:Pirohová Ivana (34%)
Autor:Lukáč Marek (33%)
Autor:Lukáčová Silvia (33%)
Názov:Vzdelávanie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019
Rozsah:187 s.
ISBN:978-80-555-2318-7
Ohlas:[4] 2020. TEMIAKOVÁ, Dominika. Kompetenčný model učiteľa v druhošancovom vzdelávaní dospelých. In Sociálno-zdravotnícke spektrum : elektronický dokument, print, ISSN 1339-1577; 1339-2379. Prešov, 2020, č. 201121, s. 1-7. Dostupný na internete <https://www.szspektrum.eu/dominika-terniakova-kompetencny-model-ucitela-v-druhosancovom-vzdelavani-dospelych/>
Ohlas:[5] 2020. TEMIAKOVÁ, Dominika. Vzdelávanie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. In Lifelong learning : print, elektronický dokument, ISSN 1804-526X; 1805-8868. Brno, 2020, Roč. 10, č. 2, s. 257-260.
Ohlas:[3] 2020. TEMIAKOVÁ, Dominika. Učiteľ v druhošancovom vzdelávaní dospelých a jeho profesijné kompetencie. In GRANT journal : elektronický dokument, ISSN 1805-0638; 1805-062X. Hradec Králové, 2020, Roč. 9, č. 2, s. 74-78.
Ohlas:[4] 2020. LUKÁČ, Marek. Motivácia nízkokvalifikovaných dospelých k vzdelávaniu. In Prohuman : elektronický dokument, ISSN 1338-1415. Bratislava, 2020, č. 15, s. 1-6. Dostupný na internete <https://www.prohuman.sk/andragogika/motivacia-nizkokvalifikovanych-dospelych-k-vzdelavaniu>
Ohlas:[4] 2023. ŠUŤÁKOVÁ, V., FERENCOVÁ, J. Druhošancové vzdelávanie žiakov bez základného vzdelania a so základným vzdelaním na Slovensku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : "Omnes, omnia, omnio" pro 21. století14. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE"Omnes, omnia, omnio" for the 21st century?14th International Conference of Lifelong Learning [online]. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2023 [cit. 2023-06-22], s. 272. ISBN 978-80-7509-922-8. Dostupný na internete <https://www.icolleconference.cz/files/icolle-sbornik-abstraktu-2022-web.pdf>
Oblasť výskumu:010