Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:168829
Kategória:AFD
Autor:Ábrahám Barna (100%)
Názov:Národu alebo svetu? Maďarskí vzdelanci 19. storočia medzi službou národu a všeľudskosťou [print]
Zdroj:Transformácie národných literatúr a kultúr v stredoeurópskom kontexte (1780-1890) [print] : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019
Lokácia:s. 25-38
ISBN:978-80-555-2246-3