Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:166345
Kategória:ADF
Autor:Živčák Ján (100%)
Názov:Umrieť z lásky a pre lásku [print] : poznámky k protofrancúzskej Sekvencii o sv. Eulálii
Zdroj:Vertigo [print] : časopis o poézii a básnikoch
Lokácia:Roč. 7, č. 4. - Fintice, (2019), s. 16-24
ISSN:1339-3820
Ohlas:[4] MALINOVSKÁ, Zuzana 2021. Druhé pohlavie: žena v optike Simone de Beauvoir. In Anabela Katreničová, Slávka Tomaščíková, František Šimon: Žena hrdinka : print. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 118-125. ISBN 978-80-8152-987-0.