Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:165455
Kategória:AAB
Autor:Burgerová Jana (50%)
Autor:Piskura Vladimír (50%)
Názov:Technológie a ich možnosti vo vzdelávaní učiteľov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019
Rozsah:164 s.
ISBN:978-80-555-2402-3
Ohlas:[3] 2020. HAFIČOVÁ, Hedviga, DUBAYOVÁ, Tatiana, KOVÁCS, Edina et al. Mentor and social support as factors of resilience and school success. 1. vyd. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny “SIM”, 2020, 121 s. ISBN 978-83-64157-73-8.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020