Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:164852
Kategória:AAA
Autor:Pružinský Štefan, ml. (100%)
Názov:General letter of saint apostle James [print] : (exegesis of 3rd chapter)
Vydavateľské údaje:Bialystok : University of Bialystok, Department of Central and Eastern European History, 2019
Rozsah:177 s.
ISBN:978-83-952542-3-9
Ohlas:[1] 2020. KUZYŠIN, Bohuslav, SCHAVEL, Milan, PAVELKOVÁ, Jaroslava. Reflection of the specifics of the supervision process in the environment of social and legal protection of children. In Postmodern Openings : print, elektronický dokument, ISSN 2068-0236; 2069-9387. Iasi, 2020, Roč. 11, č. 1, s. 116-130. WOS CC.
Ohlas:[3] 2020. HANOBIK, František, VANSAČ, Peter, SLOMSKI, Wojciech. Sociálne služby v kresťanskej komunite. 1. vyd. Bialystok : Department of Central and Eastern European History of University of Bialystok, 2020, 79 s. ISBN 978-83-952542-4-6.
Ohlas:[4] 2020. CAP, Alexander. Júda a Támar. (Biblicko-exegetický komentár na 1Mjž 38, 1–30). In Historia Ecclesiastica : print, ISSN 1338-4341. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 1, s. 199-217.
Ohlas:[3] 2021. HANOBIK, František, CZARNECKI, Paweł Stanisław, VANSAČ, Peter. Vybrané kapitoly zo sociálnej politiky. 1. vyd. Varšava : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2021, 148 s. ISBN 978-83-958245-5-5.
Ohlas:[3] 2022. HANOBIK, František. Globalization.... 1. vyd. Warszawa : Collegium Humanum - Warsaw Mangement University, 2022, s. 72. ISBN 978-83-964214-3-2.
Ohlas:[3] 2022. HANOBIK, František. Youth on the verge of adulthood and their views on abortion = Mlodziez na progu doroslosci i ich poglady na aborcje. In Rocznik Teologiczny, ISSN 0239-2550. 2022, roč. 64, č. 4, s. [915]-943.
Ohlas:[4] 2023. ŽUPINA, M., DVOŘÁČEK, M. Sociálně-terapeutický rozměr pravoslavné duchovnosti v kontextu novopatristické teologie 20. století. In Pravoslávny teologický zborník. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2023, s. 35, 52. ISBN 978-80-555-3129-8.
Oblasť výskumu:020