Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:164812
Kategória:AAA
Autor:Šak Štefan (34%)
Autor:Kochan Pavol (33%)
Autor:Pilko Ján (33%)
Názov:Mystérium manželstva [print]
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2019
Rozsah:89 s.
ISBN:978-83-63055-41-7
Ohlas:[2] 2020. ŠIP, Maroš. Sociálno-historický kontext starostlivosti o vdovy. In Historia Ecclesiastica : print, ISSN 1338-4341. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 2, s. 168-177.
Ohlas:[1] 2021. PRUŽINSKÝ, Š., KUZYŠIN, B., ŠIP, M. et al. The strategy for planning the future of a Christian believer in the exegetical context of James 4:13–15. In HTS Teologiese studies [online], ISSN 0259-9422. 2021 [cit. 2022-03-21], vol. 77, no. 1, art. no. a6680. SCOPUS;WOS:000722422700001. Dostupný na internete <https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/6680/20571>
Ohlas:[2] 2021. PRUŽINSKÝ, Štefan. Morálne a duchovne negatívne javy v živote kresťanov v 1. storočí. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2021, roč. 12, č. 1, s. 201-212. SCOPUS.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:060