Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:163961
Kategória:EDI
Autor:Žeňuch Vavrinec (100%)
Názov:Kónya, Peter – Kónyová, Annamária a kol. Konfesionálny vývin v Uhorsku v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. 390 s. ISBN 978-80-555-2183-1 [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Prešov, (2019), s. 243-245
ISSN:1338-4341