Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Ochotnický Pavol (47%)
Autor:Kiseľáková Dana (53%)
Názov:Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem [print]
Vydavateľské údaje:Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019
Rozsah:167 s.
ISBN:978-80-7598-628-3
Ohlas:[4] STEINER, Martin, RAMHARTER, Peter M., BENKOVÁ, Eva 2020. Financovanie inovatívneho inžinierskeho výrobku z pohľadu inžinierskeho riadenia MSP. In Dana Kiseľáková, Beáta Šofranková, Miroslav Gombár, Emília Huttmanová: Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 146-161. ISBN 978-80-555-2582-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kiselakova5>
Ohlas:[4] RAMHARTER, Peter, STEINER, Martin 2020. Financing of SME by private investments in environmental projects. In Dana Kiseľáková, Beáta Šofranková, Miroslav Gombár, Emília Huttmanová: Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 129-145. ISBN 978-80-555-2582-2. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kiselakova5>