Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Ochotnický Pavol (47%)
Autor:Kiseľáková Dana (53%)
Názov:Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem [print]
Vydavateľské údaje:Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019
Rozsah:167 s.
ISBN:978-80-7598-628-3
Ohlas:[4] STEINER, Martin, RAMHARTER, Peter M., BENKOVÁ, Eva. Financovanie inovatívneho inžinierskeho výrobku z pohľadu inžinierskeho riadenia MSP. In Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 146-161. ISBN 978-80-555-2582-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kiselakova5>
Ohlas:[4] RAMHARTER, Peter, STEINER, Martin. Financing of SME by private investments in environmental projects. In Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 129-145. ISBN 978-80-555-2582-2. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kiselakova5>