Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:155623
Kategória:AAB
Autor:Bizoňová Monika (50%)
Autor:Olejník Vladimír (50%)
Názov:Jezuitské gymnázium a Učiteľský ústav 2 [print]
Vydavateľské údaje:Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
Rozsah:180 s.
ISBN:978-80-561-0707-2
Ohlas:[4] 2021. MAJDA, Peter, MAJDA, Martin, TYROL, Anton et al. Filozofia. Teológia. Spiritualita. Svedectvo. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021, 206 s. ISBN 978-80-561-0855-0.
Ohlas:[6] 2020. GRIGER, Patrik. Bizoňová, Monika – Olejník, Vladimír. Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly II. Jezuitské gymnázium a Učiteľský ústav. Ružomberok: Verbum – Vydavateľstvo KU, 2019, 179 s. ISBN 978-80-561-0707-2. In Kultúrne dejiny : print, ISSN 1338-2209. Ružomberok, 2020, Roč. 11, č. 2, s. 318-321.
Ohlas:[4] 2021. HROMJÁK, Ľuboslav, PAVELČÍKOVÁ, Nina, ZUBKO, Peter. Významné osobnosti Spišského Podhradia I. 1. vyd. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2021, 314 s. ISBN 978-80-89170-67-8.
Ohlas:[3] 2020. AKIMJAK, Amantius. Restoration of Cultural Monuments in Spišská Kapitula in Spišské Podhradie in Sovakia Listed in World Heritage Unesco. In Hristina Racheva: IAI Academic Conference Proceedings : elektronický dokument, ISSN 2671-3179. 1. vyd. Skopje : International Academic Institute, 2020, s. 22-33.
Oblasť výskumu:030