Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:155598
Kategória:AAB
Autor:Kónyová Annamária (50%)
Autor:Kónya Peter (50%)
Názov:Dejiny prešovského reformovaného zboru [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019
Rozsah:149 s.
ISBN:978-80-555-2281-4
Ohlas:[6] 2019. ŽEŇUCH, Vavrinec. Kónyová, Annamária – Kónya, Peter. Dejiny Prešovského reformovaného zboru. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2019. 152 s. ISBN 978-80-555-2281-4. In Historia Ecclesiastica : print, ISSN 1338-4341. Prešov, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 316-318.
Ohlas:[5] 2020. LÉVAI, Attila. Az Eperjesi Református Gyülekezet története. In Kálvinista Szemle : print, ISSN 1335-7298. Komárno, 2020, Roč. 91, č. 5, s. 15-15.
Ohlas:[6] 2020. KAŠPRIŠINOVÁ, Dagmar. Kónyová, Annamária – Kónya, Peter. Dejiny prešovského reformovaného zboru. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov, 2019. 152 s. ISBN 978-80-555-2281-4. In Lucia Šteflová, Peter Kovaľ, Lukáš Makky, Gabriela Murin: Codex historico-critica 2020 : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 179-180. ISBN 978-80-555-2544-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Steflova3>
Ohlas:[4] 2021. KUŠNÍR, Jozef. Krásna Lúka. Krásna Lúka : Obec Krásna, 2021, 261 s. ISBN 978-80-570-3226-7.
Ohlas:[2] 2021. DŽUJKO, Ján. Vznik Slovenských kalvínskych hlasov ako tlačového orgánu Zväzu slovenských kalvínov na Slovensku. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2021, roč. 12, č. 2, s. 164. SCOPUS.
Ohlas:[4] 2022. KUŠNÍR, Jozef. Plaveč. Plaveč : Obec Plaveč, 2022, s. 64. ISBN 978-80-570-3771-2.
Oblasť výskumu:030