Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:155319
Kategória:AAB
Autor:Plišková Anna (40%)
Autor:Koporová Kvetoslava (40%)
Autor:Jabur Vasil (20%)
Názov:Rusyňskyj jazyk [print] : kompleksnyj opys jazykovoj sistemy v konteksti kodifikaciji
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019
Rozsah:475 s.
ISBN:978-80-555-2243-2
Ohlas:[4] 2020. TICHVOŇOVÁ, Alexandra. Absolútna konsonantická alternačná zhoda v dvoch slovanských jazykoch. In Kvetoslava Koporová, Vasil Jabur, Mihály Káprály: Studium Carpatho-Ruthenorum 2020 : print. 1. vyd. Prešov : Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, 2020, s. 85-98. ISBN 978-80-555-2626-3.
Ohlas:[4] 2021. KRÁĽOVÁ, Ľuba. Rusíni na Slovensku v transformačných procesoch po roku 1989. (Špecifické problémy jazykovej a národnej sebreflexie). In Studium Carpatho-Ruthenorum 2021 : študiji z karpatorusynistiky 13. 1. vyd. Prešov : Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, 2021, s. 20. ISBN 978-80-555-2863-2.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:010