Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:154333
Kategória:ADF
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Osobná spokojnosť, voľný čas a finančná spokojnosť ako ukazovatele kvality života v prevýchovných zariadeniach na Slovensku a v Poľsku [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2019), s. 127-135
ISSN:2585-7363