Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:153190
Kategória:AAB
Autor:Porubec Daniel (100%)
Názov:Etické kontexty hudby a spevu od antiky po sv. Augustína [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019
Rozsah:90 s.
ISBN:978-80-555-2297-5
Ohlas:[4] 2023. TKÁČ, Martin. Potreba liturgickej formácie mládeže = The need for liturgical formation of youth (The survey). In Theologos : theological revue, ISSN 1335-5570. 2023, roč. 25, č. 1, s. 131, 138.
Ohlas:[3] 2022. ORENIČ, Peter. Význam ikony a ikonostasu v Gréckokatolíckej cirkvi. Varšava : Wyadawnictwo Katedry Filozofii Akakdemii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, 2022, s. 59. ISBN 978-83-61087-85-4.
Ohlas:[4] 2022. SLIVKA, Daniel. Aškenázska synagóga v Stropkove. In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2022, roč. 22, č. 1, s. 75.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040