Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:129677
Kategória:AAB
Autor:Petríková Anna (100%)
Názov:Náboženský diskurz [print] : rečové stratégie a taktiky v homíliách
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2019
Rozsah:230 s.
ISBN:978-80-555-2202-9
Ohlas:[4] 2020. GALLO, Ján. O ruskom pravoslávnom a slovenskom gréckokatolíckom diskurze, rečových stratégiách a taktikách v homíliách. In Jazyk a kultúra : elektronický dokument, ISSN 1338-1148. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 43-44, s. 160-165.
Ohlas:[2] 2019. BODNÁROVÁ, Martina. Exorcistický komunikačný subregister v kontexte náboženskej komunikácie a slovenskej lingvistiky. In Slovenská reč : print, elektronický dokument, ISSN 0037-6981; 1338-4279. Bratislava, 2019, Roč. 84, č. 3, s. 288-306. SCOPUS.
Ohlas:[1] 2020. WIDEL-IGNASZCZAK, Malgorzata. Perspektywy badań socjolingwistycznych w nurcie teolingwistyki słowiańskiej – uwagi wstępne. In Roczniki Humanistyczne : print, elektronický dokument, ISSN 0035-7707; 2544-5200. Lublin, 2020, Roč. 68, č. 6.
Ohlas:[5] 2021. PAPIERZ, Maria. Anna Petríková, Náboženský diskurz. Rečové stratégie a taktiky v homíliách, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, 231 s. In [bez zostavovateľa]: Stylistyka : print, elektronický dokument, ISSN 1230-2287; 2545-1669. 1. vyd. Opole : Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, 2021.
Ohlas:[6] 2020. GALLO, Ján. O ruskom pravoslávnom a slovenskom gréckokatolíckom diskurze, rečových stratégiách a taktikách v homíliách. In Jazyk a kultúra : elektronický dokument, ISSN 1338-1148. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 43-44.
Ohlas:[3] 2020. GLEVAŇÁK, Michal. Besidy Mychaila Lučkaja 1831 r. Propoviď pro pryčasťa svjatych tajin na tajnij večeri. Sproba prezentaciji. In Naukovi praci Nacionaľnoj biblioteky Ukrajiny imeni V.I. Vernadskoho [online], ISSN 2224-9516; 2224-9524. Kyjev, 2020, č. 59, s. 157-174. Dostupný na internete <http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2020_59_14.pdf>
Ohlas:[2] 2021. BODNÁROVÁ, Martina. Prienik exorcistického a charizmatického komunikačného (sub)registra u rímskokatolíckeho kazateľa Martina Harčára. In Slovenská reč : print, elektronický dokument, ISSN 0037-6981; 1338-4279. Bratislava, 2021, Roč. 86, č. 1, s. 78-103. SCOPUS.
Ohlas:[4] 2022. SLANČOVÁ, D., SPÁČILOVÁ, S., BOČÁK, M. et al. Úvod do štúdia interaktívnej štylistiky 2. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022, s. 431. ISBN 978-80-555-3009-3.
Oblasť výskumu:020