Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:112645
Kategória:AAA
Autor:Bizoňová Monika (100%)
Názov:Omnia Ad Maiorem Dei gloriam [print] : pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. – 18. storočí
Vydavateľské údaje:Krakov : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2018
Rozsah:237 s.
ISBN:978-83-8111-116-4
Ohlas:[3] 2019. TIBOR, Martí. Végrendeletek a pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltárából. In Nyerges Judit: Lymbus : print, elektronický dokument, ISSN 0865-0632. Budapešť : Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019, s. 205-247. Dostupný na internete <http://epa.oszk.hu/01500/01500/00016/pdf/EPA01500_lymbus_2019_205-248.pdf>
Ohlas:[6] 2019. ČENTÉŠOVÁ, Mariana. BIZOŇOVÁ, Monika. Omnia ad maiorem gloriam. Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17.-18. storočí. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2018. 238 s. ISBN 978-83-8111-116-4. In Marcela Domenová, Peter Kovaľ, Alena Mišíková: Liber – verbum – monumentumque : print. 1. vyd. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019, s. 174-174. ISBN 978-80-89614-63-9.
Ohlas:[6] 2019. ŠTEFLOVÁ, Lucia. Bizoňová, Monika. Omnia Ad Maiorem Dei gloriam. Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. – 18. storočí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018. 238 s. ISBN 978-83-8111-116-4. In Historia Ecclesiastica : print, ISSN 1338-4341. Prešov, 2019, Roč. 10, č. 1, s. 246-247.
Ohlas:[4] 2019. JANOVSKÁ, Magdaléna, OLEJNÍK, Vladimír. Nové zistenia o stavebnom vývoji Spišskej kapituly. In Marián Soják, František Žifčák, Ján Lukačka, Soňa Gabzdilová: Z minulosti Spiša : print. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, s. 7-37. ISBN 978-80-971553-6-0.
Ohlas:[4] 2019. OLEJNÍK, Vladimír. Spišský Jeruzalem. In Marián Soják, František Žifčák, Ján Lukačka, Soňa Gabzdilová: Z minulosti Spiša : print. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, s. 111-148. ISBN 978-80-971553-6-0.
Ohlas:[6] 2019. ŽEŇUCH, Vavrinec. Bizoňová, Monika. Omnia Ad Maiorem Dei gloriam. Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. – 18. storočí. In Annales historici Presovienses : print, ISSN 1336-7528. Prešov, 2019, Roč. 19, č. 2, s. 178-180.
Ohlas:[4] 2021. OLEJNÍK, Vladimír, LABANC, Peter, GLEJTEK, Miroslav et al. Od počiatkov Spišskej Kapituly po vznik biskupstva. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021, 241 s. ISBN 978-80-561-0857-4.
Oblasť výskumu:030