Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Bizoňová Monika (100%)
Názov:Omnia Ad Maiorem Dei gloriam [print] : pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. – 18. storočí
Vydavateľské údaje:Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018
Rozsah:237 s.
ISBN:978-83-8111-116-4
Ohlas:[3] TIBOR, Martí. Végrendeletek a pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltárából. In Lymbus : Magyar ságtud ományi forrásközlemények. Budapešť, 2019, s. 205-247. Dostupný na internete <http://epa.oszk.hu/01500/01500/00016/pdf/EPA01500_lymbus_2019_205-248.pdf>
Ohlas:[6] ČENTÉŠOVÁ, Mariana. BIZOŇOVÁ, Monika. Omnia ad maiorem gloriam. Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17.-18. storočí. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2018. 238 s. ISBN 978-83-8111-116-4. In Liber ľ verbum ľ monumentumque : (konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách) : : 2. 1. vyd. Prešov, 2019, s. 174-174. ISBN 978-80-89614-63-9.
Ohlas:[6] ŠTEFLOVÁ, Lucia. Bizoňová, Monika. Omnia Ad Maiorem Dei gloriam. Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. ľ 18. storočí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018. 238 s. ISBN 978-83-8111-116-4. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Prešov, 2019, Roč. 10, č. 1, s. 246-247.
Ohlas:[4] JANOVSKÁ, Magdaléna, OLEJNÍK, Vladimír. Nové zistenia o stavebnom vývoji Spišskej kapituly. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Levoča, 2019, s. 7-37. ISBN 978-80-971553-6-0.
Ohlas:[4] OLEJNÍK, Vladimír. Spišský Jeruzalem. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Levoča, 2019, s. 111-148. ISBN 978-80-971553-6-0.
Ohlas:[6] ŽEŇUCH, Vavrinec. Bizoňová, Monika. Omnia Ad Maiorem Dei gloriam. Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej na Spiši v 17. ľ 18. storočí. In Annales historici Presovienses. Prešov, 2019, Roč. 19, č. 2, s. 178-180.