Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:1006103
Kategória:AAB
Autor:Sabol Milica (50%)
Autor:Bernátová Renáta (50%)
Názov:Mentálne mapy a ich uplatnenie v prírodovednom vzdelávaní detí mladšieho školského veku [print]
Oblasť výskumu:010