Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2018031611484054
Kategória:GII
Autor:Perný Lukáš (50%)
Autor:Sťahel Richard (50%)
Názov:Náš svet čelí nepoznaným rizikám : rozhovor s vedúcim Katedry filozofie FF UKF Richardom Sťahelom
Zdroj:DAV DVA : kultúrno-politický magazín
Lokácia:Č. 3 (2017), s. 52-55
ISSN:2453-9864
Oblasť výskumu:020